Objektif Persidangan Dakwah Rantau Asia 2017

100 views

Objektif Persidangan Dakwah Rantau Asia 2017 pada kali ini adalah;

  • Menghimpun organisasi dan para daie rantau Asia Tenggara dan Timur Jauh
  • Menyingkap dan memahami sejarah kemasukan Islam ke rantau Asia Tenggara dan Timur Jauh
  • Menimbulkan kesedaran perlunya kepada kesepaduan gerak kerja dakwah
  • Memahamkan dunia bahawa Islam adalah agama yang membawa kepada keamanan sejagat